Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 23, 2019

Čo je to Amazon FBA?

FBA vlastne znamená Fulfillment by Amazon.

V skratke: Vy predávate, Amazon dodáva.

Ako to celé funguje?:

Vaše produkty pošlete do Amazonu. Skladujú ich vo svojich skladoch.

Keď si zákazník objedná jeden z vašich produktov, Amazon sa postará aby produkt bol zabalený, odoslaný a...