Preview Mode Links will not work in preview mode

May 5, 2019

Konkrétny postup čo robiť pri negatívnom review:

 

  1. Taktiež nepanikáriť. Svet sa nezrúti. Panikáriť môžete ak dostanete prvú recenziu zlú - jednohviezdičkovú. Alebo ak celkové hodnotenie bude menej ako 3 hviezdičky.
  2. Preštudovať si TOS - pravidlá Amazonu pre reviews. Pozrieť sa či recenzia je...